octubre 2, 2020

Impressió 3D

  • polígono realizado en impresión 3d

SERVEIS D’IMPRESSIÓ EN 3D

A Reactiva produïm tot tipus de peces especials per als projectes que requereixen la fabricació d’un prototip o per a la producció en sèrie de qualsevol objecte que vostè pugui imaginar.

Treballem amb impressores 3D i disposem d’un petit torn que ens permet fabricar peces metàl·liques a mida. També disposem d’una plegadora de xapa per a treballs que requereixin la fabricació de peces planes o caixes metàl·liques.


Impressió en diferents colors i materials

Les impressores 3D treballen amb diferents tipus de materials, n’hi ha de més durs, més tous i n’hi ha fins i tot flexibles, que permeten la fabricació d’objectes de goma.

També hi ha materials de diferents colors, que imiten la fusta, la pedra, el metall o fins i tot l’ivori.

També es poden fabricar peces de colors bàsics com el blau, blanc, vermell, groc, blau, gris, negre, etc